Black Hues Bath Mat-Kiliim-lobo nosaraBlack Hues Bath Mat-Kiliim-lobo nosara
Sold out
Waves Bath Mat-Kiliim-lobo nosaraWaves Bath Mat-Kiliim-lobo nosara

Waves Bath Mat

Kiliim

$150
Lines Bath Mat-Kiliim-lobo nosaraLines Bath Mat-Kiliim-lobo nosara
Sold out

Lines Bath Mat

Kiliim

$150
Current Kilim Rug 4x6-Kiliim-lobo nosaraCurrent Kilim Rug 4x6-Kiliim-lobo nosara
Sold out
Black Pier Bath Mat-Kiliim-lobo nosaraBlack Pier Bath Mat-Kiliim-lobo nosara

Black Pier Bath Mat

Kiliim

From $150
Medium Zapotec Rug-Lobo-lobo nosaraMedium Zapotec Rug-Lobo-lobo nosara
Sold out
Valley Kilim Rug-Kiliim-lobo nosaraValley Kilim Rug *PREORDER*-Kiliim-lobo nosara

Valley Kilim Rug

Kiliim

From $525
Large Zapotec Rug-Lobo-lobo nosaraLarge Zapotec Rug-Lobo-lobo nosara
Sold out

Large Zapotec Rug

Lobo

$2,800
Blue Diamond Shaggy Rug-Amante-lobo nosaraBlue Diamond Shaggy Rug-Amante-lobo nosara
Sold out
Piri Piri Rug-Lobo-lobo nosaraPiri Piri Rug-Lobo-lobo nosara
Sold out

Piri Piri Rug

Lobo

From $875
Oboto Hand-Loomed Tribal Rug-Lobo-lobo nosaraOboto Hand-Loomed Tribal Rug-Lobo-lobo nosara
Sold out
Natural Gray & Ivory Jute Rug-Lobo-lobo nosaraNatural Gray & Ivory Jute Rug-Lobo-lobo nosara
Sold out
Kerala Sunrise Jute Rug-lobo nosara-lobo nosaraKerala Sunrise Jute Rug-lobo nosara-lobo nosara

Kerala Sunrise Jute Rug

lobo nosara

$900
Rio Diamante Rug-lobo nosara-lobo nosaraRio Diamante Rug-lobo nosara-lobo nosara
Sold out

Rio Diamante Rug

lobo nosara

$1,300
Riptide Kilim Rug 3x5-Kiliim-lobo nosaraRiptide Kilim Rug 3x5-Kiliim-lobo nosara
Sold out
Teal Bustan Kilim Rug 5x7-Kiliim-lobo nosara
Sold out
Black Cascade Kilim Rug 5x7-Kiliim-lobo nosaraBlack Cascade Kilim Rug 5x7-Kiliim-lobo nosara
Sold out